Últimos vídeos subidos

 • Contagotas: O transporte

  Contagotas: O transporte

  Denomínase transporte ou transportación (do latín trans, "alén", e portar, "levar") ao traslado dalgún lugar a outro algún elemento, en xeral persoas ou bens, pero tamén un fluído. O transporte é unha actividade fundamental dentro do desenvolvemento da humanidade.
  Director:
  Duración: 00:15:14
 • Contagotas: Os alimentos

  Contagotas: Os alimentos

  Resultado: O alimento é calquera sustancia (sólida ou líquida) normalmente inxerida polos seres vivos con fins: 1. nutricionais: regulación do metabolismo e mantemento das funcións fisiológicas, como a temperatura corporal. 2. psicolóxicos: satisfacción e obtención de sensacións gratificantes. Estes dous fins non han de cumprirse simultaneamente para que unha sustancia sexa considerada alimento. Así, por exemplo, as bebidas alcohólicas non teñen interese nutricional, pero si teñen un interese fruitivo. Por iso, son consideradas alimento.
  Director:
  Duración: 00:15:36
 • Contagotas: Residuos tóxicos

  Contagotas: Residuos tóxicos

  Refugallo perigoso Un refugallo é o que queda logo de utilizar o mellor e máis útil dun material ou obxecto, que non ten uso, reuso, nin valor comercial, e que son eliminados. É perigoso porque ten propiedades intrínsecas que presentan riscos na saúde. As propiedades perigosas son toxicidade, inflamabilidad, reactividad química, corrosividad, explosividad, reactividad, radioactividad ou de calquera outra natureza que provoque dano á saúde humana e ao medio ambiente. Exemplos de refugallos perigosos inclúen relaves mineiros, emisións aéreas desde chemineas, derrames industriais en canles superficiais. Exemplos de residuos inclúen os restos de pesticidas que aínda atópanse nas froitas e verduras no momento do consumo humano.
  Director:
  Duración: 00:16:01
 • Contagotas: O ruido

  Contagotas: O ruido

  Sensación auditiva inarticulada xeralmente desagradable. No medio ambiente, defínese como todo o molesto para o oído. Desde ese punto de vista, a máis excelsa música pode ser cualificada como ruído por aquela persoa que en certo momento desexe ou non oíla. No ámbito da comunicación sonora, defínese como ruído todo son non desexado que interfere na comunicación entre as persoas ou nas súas actividades.
  Director:
  Duración: 00:11:36
 • Contagotas: O lixo

  Contagotas: O lixo

  O lixo é todo material considerado como refugallo e que se necesita eliminar. O lixo é un produto das actividades humanas ao cal considéraselle de valor igual a cero polo refugado. Non necesariamente debe ser odorífica, repugnante e indesexable; iso depende da orixe e composición desta. Normalmente colócalla en lugares previstos para a recolección para ser canalizada a tiraderos ou vertedoiros, recheos sanitarios ou outro lugar. Actualmente, úsase ese termo para denominar aquela fracción de residuos que non son aproveitables e que polo tanto debería ser tratada e disposta para evitar problemas sanitarios ou ambientais.
  Director:
  Duración: 00:15:41
 • Contagotas: O ecoturismo

  Contagotas: O ecoturismo

  O Turismo ecolóxico ou ecoturismo é unha nova tendencia do Turismo Alternativo diferente ao Turismo tradicional. É un enfoque para as actividades turísticas no cal priviléxiase a sustentabilidad, a preservación, a apreciación do medio (tanto natural como cultural) que acolle e sensibiliza aos viajantes. Aínda que existen diferentes interpretacións, polo xeral o turismo ecolóxico promóvese como un turismo "ético", no cal tamén presumir como primordial o benestar das poboacións locais, e tal presunción reflíctese na estrutura e funcionamento das empresas/grupos/cooperativas que se dedican a ofrecer tal servizo.
  Director:
  Duración: 00:11:40
Paginas: 1 2 ... 15 >