Últimos vídeos subidos

 • Contagotas: O chan

  Contagotas: O chan

  Denomínase Chan á parte non consolidada e superficial da cortiza terrestre, biológicamente activa, que tende a desenvolverse na superficie das rocas emerxidas pola influencia da intemperie e dos seres vivos (meteorización). Os chans son sistemas complexos onde ocorren unha vasta gama de procesos químicos, físicos e biolóxicos que ven reflectidos na gran variedade de chans existentes na terra. A grandes liñas os chans están compostos de minerais e material orgánico como materia sólida e auga e aire en distintas proporcións nos poros. Dun xeito máis esquemática pódese dicir que a pedosféra, o conxunto de todos de todos os chans, abarca partes da litósfera, biósfera, atmosfera e hidrosfera.
  Director:
  Duración: 00:15:50
 • Contagotas: Espazos verdes

  Contagotas: Espazos verdes

  Ata o século XVI, os xardíns de esparexemento, eran privados e dos estamentos privilexiados. Eran propiedade de membros da aristocracia e eclesiásticos e abríanse, en ocasións, para pequenas recepcións. O xardín distínguese do parque polo carácter máis construído da súa paisaxe e a súa vexetación. Outra das súas características é o uso moi notable de plantas estranxeiras, ás veces ata vexetación exótica, .
  Director:
  Duración: 00:13:20
 • Contagotas: Cambios globais I

  Contagotas: Cambios globais I

  Ademais do arrequecemento global, o cambio climático implica cambios noutras variables como as choivas globais e os seus patróns, a cobertura de nubes e todos os demais elementos do sistema atmosférico. A complexidade do problema e as súas múltiples interaccións fan que o único xeito de avaliar estes cambios sexa mediante o uso de modelos computacionales que simulan a física da atmosfera e dos océanos.
  Director:
  Duración: 00:12:39
 • Contagotas: A enerxía

  Contagotas: A enerxía

  O termo enerxía (do grego energeia, actividade, operación; energos=forza de acción ou forza traballando) ten diversas acepcións e definicións, relacionadas coa idea dunha capacidade para obrar, transformar ou pór en movemento. En física, «enerxía» defínese como a capacidade para realizar un traballo. En tecnoloxía e economía, «enerxía» refírese a un recurso natural (incluíndo á súa tecnoloxía asociada) para extraela, transformala, e logo darlle un uso industrial ou económico.
  Director:
  Duración: 00:14:13
 • Contagotas: A biodiversidade

  Contagotas: A biodiversidade

  Biodiversidade ou diversidade biolóxica é, segundo o Convenio Internacional sobre a Diversidade Biolóxica, o termo polo que se fai referencia á ampla variedade de seres vivos sobre a Terra e os patróns naturais que a conforman, resultado de miles de millóns de anos de evolución segundo procesos naturais e tamén da influencia crecente das actividades do ser humano. A biodiversidade comprende igualmente a variedade de ecosistemas e as diferenzas xenéticas dentro de cada especie que permiten a combinación de múltiples formas de vida, e cuxas mutuas interaccións e co resto da contorna fundamentan o sustento da vida sobre o planeta.
  Director:
  Duración: 00:13:11
 • Contagotas: A auga II

  Contagotas: A auga II

  Desde o punto de vista físico, a auga circula constantemente nun ciclo de evaporación ou transpiración (evapotranspiración), precipitación, e desprazamento cara ao mar. Os ventos transportan tanto vapor de auga como o que se verte nos mares mediante o seu curso sobre a terra, nunha cantidade aproximada de 45.000 km³ ao ano. En terra firme, a evaporación e transpiración contribúen con 74.000 km³ anuais ao causar precipitacións de 119.000 km³ cada ano
  Director:
  Duración: 00:12:49
Paginas: 1 2 3 ... 15 >